C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C sus

Csus4

Csus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - F - G

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (E) har ersatts av en kvart (F).

Csus2

c sus2 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - D - G

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (E) har ersatts av en sekund (D).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr