C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D

D pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D - F# - A

Förklaring av ackordet

D dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara ett D skrivs ut betyder detta dur med D som grundton. Ibland används D Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

D ackord - första och andra omvändning

D/F#

D/F# pianoackord schema

D/A

D/A pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F# grundton och i andra omvändningen är A grundton.