C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D13

D13 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D - F# - A - C - E - G - B

Förklaring av namnet

D står för grundtonen och 13 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas antingen några toner eller så spelas ackordet uppdelat på två händer.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).