C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D7

D7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D - F# - A - C

Förklaring av ackordet

D septimaackord, fyrklang. Skrivs ibland Ddom7.

Förklaring av namnet

D står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

D7/F#

D7/F#

D7/A

D7/A

D7/C

D7/C

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F# grundton, i andra omvändningen är A grundton och i tredje omvändningen är C grundton.