C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D aug

Daug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D - F# - A#

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg.

Förklaring av namnet

D står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. Daug kan även skrivas D+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr