C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Db7

Db7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - F - Ab - B

Förklaring av ackordet

Dess septimaackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Db (b-förtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Första, andra och tredje omvändning

Db7/F

Db7/F

Db7/Ab

Db7/Ab

Db7/B

Db7/B

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F grundton, i andra omvändningen är Ab grundton och i tredje omvändningen är B grundton.