C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Db aug

Dbaug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - F - A

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg. Dbaug kan även skrivas Db+.

Förklaring av namnet

Db (b-förtecken) står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. Dbaug kan även skrivas Db+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr