C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Dbm

Dbm

Ackordet består av dessa toner:

Db - E - Ab

Förklaring av ackordet

Dess moll, treklang.

Förklaring av namnet

Db (b-förtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används D Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Dbm ackord - första och andra omvändning

Dbm/E

Dbm/E

Dbm/Ab

Dbm/Ab

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är E grundton och i andra omvändningen är Ab grundton.