C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Dbm7

Dbm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - E - Ab - B

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (B) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

Db (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).