C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Dbmaj7

Dbmaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - F - Ab - C

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (C) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

Db (b-förtecken) står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Dbmaj7/F

Dbmaj7/F

Dbmaj7/Ab

Dbmaj7/Ab

Dbmaj7/C

Dbmaj7/C

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F grundton, i andra omvändningen är Ab grundton och i tredje omvändningen är C grundton.