C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Db

Db (dess) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - F - Ab

Förklaring av ackordet

Dess dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara Db skrivs ut betyder detta dur med Db (dess) som grundton. Ibland används Db Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Db ackord - första och andra omvändning

Db/F

Db/F pianoackord schema

Db/Ab

Db/Ab pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F grundton och i andra omvändningen är Ab grundton.