C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D#6

D#6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - G - A# - B#

Förklaring av ackordet

Diss sextackord, fyrklang. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

D# (korsförtecken) står för grundtonen och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).