C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D#7

D#7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - G - A# - C#

Förklaring av ackordet

Diss septimaackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

D# (korsförtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Första, andra och tredje omvändning

D#7/G

D#7/G

D#7/A#

D#7/A#

D#7/C#

D#7/C#

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är G grundton, i andra omvändningen är A# grundton och i tredje omvändningen är C# grundton.