C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D#m

D#m pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - F# - A#

Förklaring av ackordet

Diss moll, treklang.

Förklaring av namnet

D# (korsförtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används D# Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

D#m ackord - första och andra omvändning

D#m/F#

D#m/F# pianoackord schema

D#m/A#

D#m/A# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F# grundton och i andra omvändningen är A# grundton.