C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D#m7

D#m7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - F# - A# - C#

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (C#) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

D# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

D#m7/F#

D#m7/F#

D#m7/A#

D#m7/A#

D#m7/C#

D#m7/C#

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F# grundton, i andra omvändningen är A# grundton och i tredje omvändningen är C# grundton.