C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D#m9

D#m9 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - F# - A# - C# - E#

Förklaring av ackordet

Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

D# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 9 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas någon av tonerna samtidigt som sista tonen spelas en oktav lägre.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr