C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D# sus

D#sus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - G# - A#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (G) har ersatts av en kvart (G#).

D#sus2

D# sus2 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - E# - A#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (G) har ersatts av en sekund (E#). Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).