C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Dm

Dm pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D - F - A

Förklaring av ackordet

D moll, treklang.

Förklaring av namnet

D står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används D Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Dm ackord - första och andra omvändning

Dm/F

Dm/F pianoackord schema

Dm/A

Dm/A pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F grundton och i andra omvändningen är A grundton.