C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Dmaj7

Dmaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D - F# - A - C#

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (C#) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

D står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland D△ eller D△7.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Dmaj7/F#

Dmaj7/F#

Dmaj7/A

Dmaj7/A

Dmaj7/C#

Dmaj7/C#

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F# grundton, i andra omvändningen är A grundton och i tredje omvändningen är C# grundton.