C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D sus

Dsus4

d sus

Ackordet består av dessa toner:

D - G - A

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (F#) har ersatts av en kvart (G).

Dsus2

d sus2 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D - E - A

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (F#) har ersatts av en sekund (E).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr