C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

E add

Eadd2

Eadd pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

E - F# - G# - B

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas.

Förklaring av namnet

E står för grundtonen och add är förkortning för added. Det finns även två ytterligare beteckningar för detta ackord: add2 samt add9, vilka i praktiken är samma sak.

Eadd9

E add9

Ackordet består av dessa toner:

E - G# - B - F#

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas på nästa oktav.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr