C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

E aug

Eaug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

E - G# - B#

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg. Tonen B# existerar egentligen inte, men är utskriven eftersom ackordet teoretiskt innehåller en höjd B-ton, i praktiken ett C.

Förklaring av namnet

E står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. Eaug kan även skrivas E+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr