C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Eb6

Eb6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - G - Bb - C

Förklaring av ackordet

Ess sextackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Eb (b-förtecken) står för grundtonen och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).