C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Eb7+5

Eb7+5 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - G - Cb - Db

Förklaring av ackordet

Ackordet är ett så kallat altererat ackord. Tonen Cb är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en B-ton.

Förklaring av namnet

Eb (b-förtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet och +5 för att kvinten är höjd.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).