C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Eb7

Eb7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - G - Bb - Db

Förklaring av ackordet

Ess septimaackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Eb (b-förtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Första, andra och tredje omvändning

Eb7/G

Eb7/G pianoackord schema

Eb7/Bb

Eb7/Bb pianoackord schema

Eb7/Db

Eb7/Db pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är G grundton, i andra omvändningen är Bb grundton och i tredje omvändningen är Db grundton.