C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Eb add

Ebadd2

Ebadd pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - F - G - Bb

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas.

Förklaring av namnet

Eb (b-förtecken) står för grundtonen och add är förkortning för added. Det finns även två ytterligare beteckningar för detta ackord: add2 samt add9, vilka i praktiken är samma sak.

Ebadd9

Eb add9

Ackordet består av dessa toner:

Eb - G - Bb - F

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas på nästa oktav.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr