C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Ebmaj7

Ebmaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - G - Bb - D

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (D) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

Eb (b-förtecken) står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Ebmaj7/G

Ebmaj7/G

Ebmaj7/Bb

Ebmaj7/Bb

Ebmaj7/D

Ebmaj7/D

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är G grundton, i andra omvändningen är Bb grundton och i tredje omvändningen är D grundton.