C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Eb sus

Ebsus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - Ab - Bb

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (G) har ersatts av en kvart (Ab).

Ebsus2

Eb sus2

Ackordet består av dessa toner:

Eb - F - Bb

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (G) har ersatts av en sekund (F).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).