C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Eb

Eb (ess) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - G - Bb

Förklaring av ackordet

Ess dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara Eb skrivs ut betyder detta dur med Eb (ess) som grundton. Ibland används Eb Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Eb ackord - första och andra omvändning

Eb/G

Eb/G pianoackord schema

Eb/Bb

Eb/Bb pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är G grundton och i andra omvändningen är Bb grundton.