C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

E sus

Esus4

e sus

Ackordet består av dessa toner:

E - A - B

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (G#) har ersatts av en kvart (A).

Esus2

e sus2 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

E - F# - B

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (G#) har ersatts av en sekund (F#).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr