C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F

F pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - A - C

Förklaring av ackordet

F dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara ett F skrivs ut betyder detta dur med F som grundton. Ibland används F Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

F ackord - första och andra omvändning

F/A

F/A pianoackord schema

F/C

F/C pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är A grundton och i andra omvändningen är C grundton.