C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F11

F11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - A - C - Eb - G - Bb

Förklaring av namnet

F står för grundtonen och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas andra tonen (ters) och tredje tonen (kvint) samtidigt som sista tonen spelas en oktav lägre.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).