C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F add

Fadd2

Fadd pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - G - A - C

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas.

Förklaring av namnet

F står för grundtonen och add är förkortning för added. Det finns även två ytterligare beteckningar för detta ackord: add2 samt add9, vilka i praktiken är samma sak.

Fadd9

F add9

Ackordet består av dessa toner:

F - A - C - G

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas på nästa oktav.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr