C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Faug

Faug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - A - C#

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg.

Förklaring av namnet

F står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. Faug kan även skrivas F+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr