C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F#6

F#6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A# - C# - D#

Förklaring av ackordet

Fiss sextackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr