C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F#m

F#m pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A - C#

Förklaring av ackordet

Fiss moll, treklang.

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används F# Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

F#m ackord - första och andra omvändning

F#m/A

F#m/A pianoackord schema

F#m/C#

F#m/C# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är A grundton och i andra omvändningen är C# grundton.