C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F#m11

F#m11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A - C# - E - G# - B

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas en eller flera toner. I första hand utelämnas tredje (C#) tonen, men ofta även andra (A).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr