C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F#m7

F#m7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A - C# - E

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (E) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr