C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F#maj7

F#maj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A# - C# - E#

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (E#) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr