C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F#

F# (fiss) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A# - C#

Förklaring av ackordet

Fiss dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara F# skrivs ut betyder detta dur med F# (fiss) som grundton. Ibland används F# Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

F# ackord - första och andra omvändning

F#/A#

F#/A# pianoackord schema

F#/C#

F#/C# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är A# grundton och i andra omvändningen är C# grundton.