C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Fm

Fm pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - Ab - C

Förklaring av ackordet

F moll, treklang.

Förklaring av namnet

F står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används F Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Fm ackord - första och andra omvändning

Fm/Ab

Fm/Ab pianoackord schema

Fm/C

Fm/C pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Ab grundton och i andra omvändningen är C grundton.