C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Fm7

Fm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - Ab - C - Eb

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (Eb) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

F står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland F-7.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - ringfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Fm7/Ab

Fm7/A pianoackord schema

Fm7/C

Fm7/C pianoackord schema

Fm7/Eb

Fm7/Eb pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Ab grundton, i andra omvändningen är C grundton och i tredje omvändningen är Eb grundton.