C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Fmaj7

Fmaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - A - C - E

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (E) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

F står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland F△ eller F△7.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Fmaj7/A

Fmaj7/A pianoackord schema

Fmaj7/C

Fmaj7/C pianoackord schema

Fmaj7/E

Fmaj7/E pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är A grundton, i andra omvändningen är C grundton och i tredje omvändningen är E grundton.