C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F sus

Fsus4

f sus

Ackordet består av dessa toner:

F - Bb - C

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (A) har ersatts av en kvart (Bb).

Fsus2

f sus2

Ackordet består av dessa toner:

F - G - C

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (A) har ersatts av en sekund (G).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr