C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G

G pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G - B - D

Förklaring av ackordet

G dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara ett G skrivs ut betyder detta dur med G som grundton. Ibland används G Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

G ackord - första och andra omvändning

G/B

G/B pianoackord schema

G/D

G/D pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är B grundton och i andra omvändningen är D grundton.