C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G9

G9 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G - B - D - F - A

Förklaring av ackordet

G nonaackord, femklang. Skrivs ibland Gdom9.

Förklaring av namnet

G står för grundtonen och 9 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas någon av tonerna samtidigt som sista tonen spelas en oktav lägre.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).