C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G dim

Gdim pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G - Bb - Db

Förklaring av ackordet

Tersen och kvinten sänks med ett halvt steg.

Förklaring av namnet

G står för grundtonen och dim är förkortning för diminished

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr