C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gb6

Gb6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - Bb - Db - Eb

Förklaring av ackordet

Gess sextackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Gb (b-förtecken) står för grundtonen och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr