C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gb7

Gb7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - Bb - Db - E

Förklaring av ackordet

Gess septimaackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Gb (b-förtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Gb7/Bb

Gb7/Bb

Gb7/Db

Gb7/Db

Gb7/E

Gb7/E

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Bb grundton, i andra omvändningen är Db grundton och i tredje omvändningen är E grundton.