C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gb add

Gbadd pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - Ab - Bb - Db

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas.

Förklaring av namnet

Gb (b-förtecken) står för grundtonen och add är förkortning för added. Det finns även två ytterligare beteckningar för detta ackord: add2 samt add9, vilka i praktiken är samma sak.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).